Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) din România este un organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare (art. 5-8 din Legea 206/2004). Secretariatul tehnic al CNECSDTI este asigurat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizăriiaflaţi mai multe

CNE are ca atribuţie principală analiza sesizărilor de abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi în cazurile în care constată că au avut loc abateri, recomandarea de sancţiuni către autorităţile competente, conform legii. Pentru detalii privind cadrul legal, selectaţi “Cadru legal” mai sus.

Noutăţi

pdfRaport de activitate CNECSDTI 13.07.2020 – 01.06.2023 -  29.08.2023 16:20

pdfGhid de integritate în cercetarea științifică - reactualizat 28.01.2021 10:52

 

pdf Raport CNECSDTI referitor la dezbaterea online “Declarația de la Bonn – perspective etice ale libertății științei în Spațiul European al Cercetării” din data de 20 noiembrie 2020. - 03.12.2020 09:05

 

pdfProcedură management sesizare
.